DOMEK-MOBILNY-DZIAŁKA

Czy można postawić domek mobilny na działce rolnej?

Coraz częściej na forach internetowych pojawiają się pytania dotyczące tego, jaki rodzaj obiektu można postawić na działce rolnej? Czy np. można umieścić na niej domek mobilny? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące warunków zabudowy na działce rolnej. Koniecznie przeczytajcie.

Czy można wybudować dom na działce rolnej?

Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, bowiem zazwyczaj aby móc wybudować jakikolwiek budynek na działce rolnej konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń i spełnienie określonych warunków. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy działka jest przeznaczona pod budownictwo, a także, czy nie znajduje się na terenie chronionym lub objętym innymi ograniczeniami. W przypadku działek rolnych wymagane jest zazwyczaj uzyskanie warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Wymagania te różnią się w zależności od lokalnych przepisów oraz charakteru terenu, na którym znajduje się działka. Przed rozpoczęciem budowy warto zasięgnąć porady fachowców, takich jak geodeta, architekt czy kancelaria prawa budowlanego.

Tak więc, budowa domku na działce rolnej możliwa jest tylko i wyłącznie w zasadzie wtedy, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje na tym terenie jakąkolwiek zabudowę. Kształtuje on bowiem sposób wykonywania prawa własności nieruchomości i w nim określone jest dokładnie to, co właściciel może wybudować na swojej działce. Jeżeli jednak chcielibyśmy coś wybudować na działce rolnej można również ów plan miejscowy zaskarżyć. Tutaj procedura polega na złożeniu wniosku o stwierdzenie jego nieważności, gdy plan bądź też studium, na którym się opiera, uchwalono z naruszeniem zasad lub trybu jego sporządzania , bądź też właściwości organów biorących udział w procedurze ich tworzenia.

Czy można postawić domek mobilny na działce rolnej?

Podobnie jak w przypadku budowy domu na działce rolnej, możliwość postawienia domku mobilnego na takiej działce zależy od lokalnych przepisów i regulacji. Niezależnie jednak od nich jego usytuowanie wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, a także decyzji o warunkach zabudowy. Warto więc pamiętać o dopełnieniu wszelkich obowiązków, bowiem, gdy dojdzie do jakiejkolwiek kontroli, będziemy musieli liczyć się z zarzutem samowoli budowlanej, co z kolei może generować wysokie koszty. Dodatkowo możemy również uzyskać nakaz rozbiórki obiektu.

Warto również wspomnieć, że mimo, że domek mobilny spełnia wymagania obiekt tymczasowego, należy liczyć się z tym, że nie mógłby być on trwale połączony z podłożem. Tymczasowy obiekt budowlany bowiem, ma być usytuowany w jednym miejscu dłużej niż 180 dni i przestaje być obiektem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 Prawa budowlanego, i wymaga pozwolenia na budowę jako tymczasowy obiekt budowlany, o którym to jest mowa w art. 3 pkt 5 ww. ustawy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2018 r. II SA/Rz 1263/17).

Jeżeli zaś zdecydowaliśmy się na samowolę budowlaną, wówczas możemy liczyć, że nikt na nas nie doniesie i nie będziemy mieli kontroli. Warto jednak zawczasu pomyśleć o tym, by zadbać o legalizację samowoli budowlanej, niezależnie od tego, czy jest to domek letniskowy, czy też domek mobilny, aby uniknąć przykrych konsekwencji.